Om 

Jom mig1ag heter Natalia Eng. Mitt spirituella namn är Jansevak Kaur vilket betyder att min livsuppgift är att serva människor och sprida ljus till andra. Jag är internationellt diplomerad lärare i kundaliniyoga och meditation, instruktör i medicinsk yoga samt certifierad yogaterapeut. Jag har också vidareutbildat mig inom healingtraditionen Sat Nam Rasayan och jag praktiserar Womb Awakening. Jag kommer från Ryssland där jag utbildade mig till legitimerad psykolog och jag är legitimerad arbetsterapeut i Sverige. 

Jag leder fördjupningsklasser med specifika teman, yogaterapeutiska grupper, workshops, retreater samt ger yogaterapeutiska konsultationer och healing vid olika hälsobesvär och svåra livssituationer. Från hösten 2018 började jag också samarbeta med ett Kvinnohus i Göteborg där jag med hjälp av yoga, meditation och hälsosam livsstil stödjer kvinnor och barn som har varit utsatta för misshandel, fysiskt och psykiskt våld samt hot. Jag arbetar även inom vården och bidrar tillsammans med mina kollegor till att göra vardagen så meningsfull som möjligt för människor med svåra psykiska besvär. Det är ansträngande på många sätt men också mycket givande. Jag är tacksam för att kunna göra denna insats. Denna erfarenhet har gett mig en speciell upplevelse av hur aktiva moderna människor mår, påverkas av ständiga omorganisationer och förändringar samt av ett påfrestande jobb som inte lämnar så mycket utrymme för fritid. Jag utformar mina yogaklasser och privatlektioner utifrån denna förståelse. Min passion är att inspirera människor till mera självkärlek och självacceptans. Jag försöker sprida kunskaper om att vardaglig vila, tillräcklig sömn, skapande av utrymme för sig själv, möjlighet att bara vara samt regelbunden reflektion över vad som egentligen är väsentligt i livet är nödvändiga aspekter för att vara frisk och må bra.

Jag ser det som att varje person har sin egen potential och egna förmågor. Dessa kan utvecklas, leda till självförverkligande, lycka och glädje.

Jag brinner för kundaliniyogans teknologi, kunskaper och uråldriga visdom. Dessa är inte bara teoretiska utan kan bli en stor och viktig del, en livskompass till människan. Jag tycker att det är obeskrivligt underbart att tack vare yoga är det möjligt att få svar på alla möjliga frågor, påverka sin hälsa, ta tag i sitt liv, leva medvetet och till fullo. 

Själv blev jag helt fascinerad av kundaliniyogan och dess effekter på kroppen, sinnet och medvetandet redan från första yogapasset. Jag har börjat leva på riktigt efter att jag lärde mig om och började utöva kundaliniyoga. Idag känner jag mig mycket harmonisk, jag har blivit mera nöjd med mig själv och slutat oroa mig för allt möjligt. Jag har äntligen börjat förstå vem jag är och vad jag vill i livet. Jag njuter av varje dag och upplever livet som en flödande ström.