Om 

Jom mig1ag heter Natalia Eng. Jag älskar att utforska människans natur, livets cykler samt universums mysterier och därför har gjort detta non-stop genom livet. Jag är hypnoterapeut, internationellt diplomerad lärare i kundaliniyoga och meditation samt certifierad yogaterapeut. Jag är också intuitiv Womb Priestess, Womb Healer & Womb Shaman. Jag kommer från Ryssland där jag utbildade mig till legitimerad psykolog och jag är legitimerad arbetsterapeut i Sverige. Det var också viktigt för mig att göra en fördjupning i neuropsykologi och neuropsykologisk rehabilitering. 

Jag håller hypnos- och womb healing sessioner samt ger yogaterapeutiska konsultationer vid olika hälsobesvär, komplexa trauman och svåra livssituationer. Jag samarbetar med kvinnoorganisationer som stödjer våldsutsatta kvinnor och barn. Jag arbetar också inom vården och bidrar tillsammans med mina kollegor till att göra vardagen så fungerande och livet så meningsfullt som möjligt för människor med svåra psykiska och neuropsykiatriska typer av problematik.

Min passion är att inspirera andra till mera självkärlek och självacceptans. Jag strävar efter att sprida kunskaper om att vardaglig vila, tillräcklig sömn, skapande av utrymme för sig själv, möjlighet att bara vara samt regelbunden reflektion över vad som egentligen är väsentligt i livet är nödvändiga aspekter för att vara frisk och må bra.

Jag ser det som att varje person har sin egen potential och egna förmågor. Dessa kan utvecklas, leda till självförverkligande, lycka och glädje.

Tack vare allt jag har lärt mig och allt jag varit med om upplever jag nu att kontakt med sig själv är den bästa livskompassen vi kan ha i livet. Idag känner jag mig mycket harmonisk. Jag har blivit nöjd med mig själv och slutat oroa mig för allt möjligt. Jag har äntligen börjat förstå vem jag är och vad jag vill i livet. Jag njuter av varje dag, upplever livet som en flödande ström samt njuter universums dans i varje hörna av min vardag och i varje område av mitt liv.