Hypnoterapi i Masthugget

 

“There can be no transforming of darkness into light and of apathy into movement without emotions”. - Carl Jung  

"Man ska släcka elden, inte fläkta bort röken som väller upp". - Vincent J Felitti, läkare och professor 

 

Enligt en studie av Alfred A Barrios är effekten av de olika terapiformerna: 

– Psychoanalysis (psykoanalys): 38% recovery after 600 sessions

– Behavior therapy (KBT): 72% recovery after 22 sessions

– HypnoTherapy (hypnoterapi): 93% recovery after 6 sessions

 

Du kan välja att jobba med vilken problematik, förändring eller förbättring som helst, med det som är aktuellt just för dig. 

 

Exempel:

 • Självkänsla, självförtroende 
 • Ångest, rädslor, otrygghet, osäkerhet 
 • Stress, utbrändhet, hjärntrötthet
 • Sömnbesvär
 • Depression
 • Skuldkänslor, skam 
 • Sorgbearbetning vid förlorande av sina nära och andra livshändelser
 • Trauman av olika slag
 • PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)
 • OCD (tvångssyndrom)
 • Smärtlindring
 • Fobier
 • Stamning
 • Viktminskning, ätstörningar 
 • Rök & snusavvänjning, sockerberoende 
 • Olika former av beroenden och missbruk 
 • Personlig utveckling
 • Spirituella resor / tidigare existens
 • Med mera 

Oavsett vad ditt mål är kommer du uppleva en djup behaglig skön avslappning under och efter sessionerna

Hjärnan arbetar i olika frekvenser / hjärnvågor hela tiden: gamma, beta, alfa, theta, delta. Thetavågor (4-8 Hz) är en frekvens för drömsömn, djup meditation och hypnotiskt tillstånd. Hjärnan går från externa till endast interna intryck. Intuitionen blir starkare tack vare att vi kommer i kontakt med det undermedvetna. Här kan vi få svar på olika frågor, uppnå ett bredare perspektiv på vad som har hänt oss, få tillgång till livets upplevelser och erfarenheter samt släppa och bearbeta olika känslor på djupet.

Investering - från november 2019: 

En session (cirka 2 timmar) - 1200 kr 

Priset är reglerat av SAHH (Skandinavisk Akademi för Hypnotisörer & Hypnoterapeuter)

Oftast är det tillräckligt med 2-4 sessioner för att gå igeom hela terapiprocessen och nå ett bra resultat. 

Spiritiella resor / tidigare existens (3-3,5 timmar) - 1800 kr

OBS! Skatteverket godkänner hypnos som ett friskvårds alternativ i syfte att nå avslappning och minska stress samt vid rökavvänjning.

Som en del av certifiering finns det en kostnadsfri plats kvar i oktober / början på november:

 • för den som är motiverad att sluta röka eller snusa

 

Du behöver inte förbereda dig på nagot sätt. Varmt välkommen precis som du är!  

Frågor och bokning: nataliasverige@gmail.com 

Klostergången 11 (Masthugget, Göteborg)

 

“May your choices reflect your hopes, not your fears." - Nelson Mandela    

Här kommer lite inspiration - en bild på mig efter en djupgående befriande transformerande hypnosession ;)