Hypnoterapi i Masthugget

 

“There can be no transforming of darkness into light and of apathy into movement without emotions”. - Carl Jung  

"Man ska släcka elden, inte fläkta bort röken som väller upp". - Vincent J Felitti, läkare och professor 

 

Enligt en studie av Alfred A Barrios är effekten av de olika terapiformerna: 

– Psychoanalysis (psykoanalys): 38% recovery after 600 sessions

– Behavior therapy (KBT): 72% recovery after 22 sessions

– HypnoTherapy (hypnoterapi): 93% recovery after 6 sessions

 

Tillsammans jobbar vi med en problematik, förändring eller förbättring som är aktuell just för dig. 

 

Exempel:

 • Självkänsla, självförtroende 
 • Ångest, rädslor, otrygghet, osäkerhet 
 • Stress, utbrändhet, hjärntrötthet
 • Sömnbesvär
 • Depression
 • Skuldkänslor, skam 
 • Sorgbearbetning vid förlorande av sina nära och andra livshändelser
 • Trauman av olika slag
 • PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)
 • OCD (tvångssyndrom)
 • Smärtlindring
 • Fobier
 • Stamning
 • Viktminskning, ätstörningar 
 • Rök & snusavvänjning 
 • Olika former av beroenden och missbruk 
 • Personlig utveckling
 • Spirituella resor / tidigare existens
 • Med mera 

Du är en aktiv deltagare på våra träffar och det är du som bestämmer hur mycket du vill öppna dig för denna process samt hur mycket du är beredd att hela. 

Oavsett vad ditt mål är kommer du uppleva en djup behaglig skön avslappning under och efter sessionerna

Hjärnan arbetar i olika frekvenser / hjärnvågor hela tiden: gamma, beta, alfa, theta, delta. Thetavågor (4-8 Hz) är en frekvens för drömsömn, djup meditation och hypnotiskt tillstånd. Hjärnan går från externa till endast interna intryck. Intuitionen blir starkare tack vare att vi kommer i kontakt med det undermedvetna. Här kan vi få svar på olika frågor, uppnå ett bredare perspektiv på vad som har hänt oss, få tillgång till livets upplevelser och erfarenheter samt släppa och bearbeta olika känslor på djupet.

Investering: 

En session (cirka 2 timmar) - 1200 kr 

Priset är reglerat av SAHH (Skandinavisk Akademi för Hypnotisörer & Hypnoterapeuter)

Oftast är det tillräckligt med 3-4 sessioner för att gå igeom hela terapiprocessen och nå ett bra resultat. 

Spiritiella resor / tidigare existens (3-3,5 timmar) - 1800 kr

OBS! Skatteverket godkänner hypnos som ett friskvårds alternativ i syfte att nå avslappning och minska stress samt vid rökavvänjning.

 

Du behöver inte förbereda dig på nagot sätt. Varmt välkommen precis som du är!  

Frågor och bokning: nataliasverige@gmail.com 

Klostergången 11 (Masthugget, Göteborg) eller Skype/Zoom 

 

“May your choices reflect your hopes, not your fears." - Nelson Mandela    

Här kommer lite inspiration - en bild på mig efter en djupgående befriande transformerande hypnosession ;)