Hypnoterapi i Masthugget - Kostnadsfritt just nu

 

“There can be no transforming of darkness into light and of apathy into movement without emotions”. - Carl Jung  

 

Enligt en studie av Alfred A Barrios är effekten av de olika terapiformerna:

– Psychoanalysis (psykoanalys): 38% recovery after 600 sessions

– Behavior therapy (KBT): 72% recovery after 22 sessions

– HypnoTherapy (hypnoterapi): 93% recovery after 6 sessions

Jag har nyligen utbildat mig till hypnoterapeut. Som en del av vår certifiering erbjuder vi kostnadsfria sessioner. Du kan välja att jobba med vilken problematik, förändring eller förbättring som helst, med det som är aktuellt just för dig. 

Exempel:

 • Självkänsla, självförtroende 
 • Ångest, rädslor, otrygghet, osäkerhet 
 • Stress, utbrändhet, hjärntrötthet
 • Sömnbesvär
 • Depression
 • Skuldkänslor, skam 
 • Sorgbearbetning vid förlorande av sina nära och andra livshändelser
 • Trauman av olika slag
 • PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)
 • OCD (tvångssyndrom)
 • Smärtlindring
 • Fobier
 • Stamning
 • Viktminskning, ätstörningar 
 • Rök & snusavvänjning, sockerberoende 
 • Olika former av beroenden och missbruk 
 • Personlig utveckling
 • Spirituella resor / tidigare existens
 • Med mera 

Oavsett vad ditt mål är kommer du uppleva en djup behaglig skön avslappning under och efter sessionerna

Hjärnan arbetar i olika frekvenser / hjärnvågor hela tiden: gamma, beta, alfa, theta, delta. Thetavågor (4-8 Hz) är en frekvens för drömsömn, djup meditation och hypnotiskt tillstånd. Hjärnan går från externa till endast interna intryck. Intuitionen blir starkare tack vare att vi kommer i kontakt med det undermedvetna. Här kan vi få svar på olika frågor, ett bredare perspektiv på vad som har hänt oss, få tillgång till livets upplevelser och erfarenheter samt släppa och bearbeta olika känslor på djupet.

Varmt välkommen precis som du är!  

Frågor och bokning: 

info@aquarian-age.se, 076-186 84 77   

Klostergången 11 (Masthugget, Göteborg)

 

“May your choices reflect your hopes, not your fears." - Nelson Mandela    

Här kommer lite inspiration - en bild på mig efter en djupgående befriande transformerande hypnosession ;)