Aktuellt 

 

  • Samarbete med kvinnoorganisationer: exklusiva kvinnocirklar med specfika teman. Uråldrig visdom och urgamla tekniker för kvinnans fysiska och psykiska hälsa, harmoni, välmående, självförverkligande, lycka och glädje...